title

ZARZĄDZANIE FINANSOWE

Usługa zarządzania finansowego sugerowana jest w szczególności Zarządom i Właścicielom średnich przedsiębiorstw. W naszej ocenie firmy te mają duży potencjał rozwojowy, potrzebują rzetelnego wsparcia decyzyjnego, lecz nadal muszą skrupulatnie kontrolować koszty osobowe. Dynamiczny a zarazem bezpieczny rozwój firmy wymaga wysokiej sprawności decyzyjnej. Do podejmowania właściwych decyzji konieczne staje się profesjonalne i całościowe wsparcie w zakresie zarządzania finansowego, przy czym nie ma możliwości ponoszenia znacznych kosztów zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów finansowych. Nasza dotychczasowa praktyka wskazuje, że średnie firmy znajdują się na przełomowym etapie rozwoju organizacyjnego a właśnie od wewnętrznej sprawności organizacyjnej zależy jak firma poradzi sobie „na zewnątrz” w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. W tych okolicznościach sama rachunkowość i księgowość skupiona na wydarzeniach historycznych nie jest w stanie dostarczyć Zarządowi i Właścicielom informacji użytecznych do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Nagle okazuje się, że przy zwiększonych wolumenach sprzedaży nie można już sobie pozwolić na „błędy wieku młodzieńczego” firmy, ponieważ konsekwencje mogą być zbyt dotkliwe a stawka jest przecież coraz wyższa. Aby zapobiec ryzyku konieczne staje się uporządkowanie wewnętrznych procedur finansowych, handlowych i operacyjnych, budżetowanie kosztów i przychodów, weryfikacja kondycji finansowej klientów, monitorowanie płatności i wykup należności, redukcja kosztów, ocena wydajności pracy, optymalizacja w zakresie źródeł finansowania, pozyskanie innych form finansowania działalności, opracowywanie prognoz finansowych, biznes planów a być może jeszcze wiele innych czynności, które przerastają możliwości jednego dyrektora finansowego a kilkuosobowy dział finansowy wygenerowałby zbyt wysokie koszty.


Rozwiązaniem wszystkich tych problemów może zająć się nasz wszechstronnie doświadczony i utalentowany zespół a koszty obsługi będą niższe od kosztów zatrudnienia dyrektora finansowego.


Główne korzyści:

 • Profesjonalne zarządzanie finansowe poniżej kosztów zatrudnienia dyrektora finansowego.
 • Regularne spotkania w siedzibie Firmy oraz stały telefoniczny kontakt z ekspertem finansowym dedykowanym do obsługi Firmy.
 • Poprawa płynności finansowej.
 • Weryfikacja kondycji finansowej klientów.
 • Monitoring płatności.
 • Wykup wierzytelności.
 • Wzrost rentowności.
 • Redukcja kosztów działalności.
 • Uporządkowanie procedur finansowych, handlowych i operacyjnych według najlepszych standardów.
 • Obiektywna ocena sytuacji finansowej Firmy niezakłócona czynnikiem emocjonalnym Właścicieli i Zarządu oraz relacjami pracowniczymi.
 • Identyfikacja czynników potencjalnego ryzyka biznesowego.
 • Użyteczne i zrozumiałe raporty oraz analizy finansowe.
 • Wsparcie w kalkulacji ofert z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich.
 • Zarządzanie przez cele sprzedażowe (budżetowanie przychodów).
 • Zarządzanie przez cele kosztowe (budżetowanie kosztów).
 • Rzetelne prognozy finansowe i biznes plany.
 • Dobór optymalnych źródeł finansowania i bezpiecznego poziomu lewarowania kredytowego.
 • Doradztwo w pozyskiwaniu finansowania bankowego oraz poza bankowego.
 • Wzrost wiarygodności rynkowej i kredytowej.
 • Indywidualne dopasowanie pakietu usług zarządzania finansowego do bieżących potrzeb Firmy.

Created by AllBlue